Geschiedenis Van Speelkaarten


Er zijn verschillende versies over de oorsprong van speelkaarten:

Chinese versie

De eerste is Chinees, hoewel velen het nog steeds niet geloven.

Chinese en Japanse kaarten zijn voor ons te ongewoon, zowel qua uiterlijk als qua spel, dat meer op domino lijkt.

oude Chinese kaarten

Maar het lijdt geen twijfel dat in de VIII eeuw in China eerst stokjes en daarna stroken papier met verschillende karakters werden gebruikt bij de spelletjes.

Deze verre kaarten werden ook gebruikt in plaats van geld, dus ze hadden drie kleuren: een munt, twee munten en veel munten.

En in India werd op speelkaarten de figuur van een vierarmige Shiva afgebeeld, die een beker, een zwaard, een munt en een roede vasthield.

Sommigen geloven dat deze symbolen van de vier Indiase landgoederen aanleiding hebben gegeven tot de moderne kaartkleuren.

Egyptische versie

Maar veel populairder is de Egyptische versie van de oorsprong van de kaarten, nagevolgd door de laatste occultisten.

Zij beweerden dat Egyptische priesters in de oudheid alle wijsheid van de wereld opschreven op 78 gouden tabletten, die ook werden afgebeeld in de symbolische vorm van kaarten. 56 daarvan – de “Jongere Arcaniën” – werden gewone speelkaarten, en de resterende 22 “Hogere Arcaniën” werden onderdeel van het mysterieuze dek van de Tarot, gebruikt voor waarzeggerij.

Deze versie werd voor het eerst verkondigd in 1785 door de Franse occultist Etteila. Zijn opvolgers, Eliphas Levy en Dr. Papius en de Engelsen Mathers en Crowley, creëerden hun systemen om de Tarot kaarten te interpreteren.

De naam zou afkomstig zijn van het Egyptische “ta rosh” (“de weg der koningen”), en de kaarten zelf werden naar Europa gebracht door Arabieren of zigeuners, van wie vaak werd gedacht dat zij uit Egypte kwamen.

Er is echter geen bewijs gevonden voor een dergelijk vroeg bestaan van het Tarot deck.

Europese versie

Volgens de derde versie verschenen gemeenschappelijke kaarten niet later dan de 14e eeuw op het Europese continent.

Al in 1367 werd het kaartspel in Bern verboden en tien jaar later keek een geschokte pauselijke gezant vol afschuw toe hoe monniken buiten zijn klooster hartstochtelijk kaart speelden.

In 1392 tekende Jacquemain Gringgonner, nar van de geesteszieke koning Karel VI van Frankrijk, een kaartspel voor het amusement van zijn meester.

Het kaartspel van toen verschilde op details van het huidige: het bevatte slechts 32 kaarten.

Vier dames ontbraken, waarvan de aanwezigheid in die tijd overdreven leek.

Pas in de volgende eeuw begonnen Italiaanse kunstenaars Madonnas af te beelden op schilderijen en kaarten.

De 52 kaarten

Er wordt gespeculeerd dat het kaartspel geen willekeurige set kaarten is.

De 52 kaarten staan voor het aantal weken in het jaar, en de vier kleuren staan voor de vier seizoenen.

De groene kleur symboliseert energie en vitaliteit, lente, westen, water.

In middeleeuwse kaarten werd het teken van de kleur afgebeeld met een staaf, staf, stok met groene bladeren, wat de druk van de kaarten vereenvoudigde tot zwarte schoppen.

De rode kleur symboliseerde schoonheid, het noorden, spiritualiteit. Bekers, schalen, harten, en boeken werden afgebeeld op de kaart van deze kleur.

De gele kleur symboliseerde intelligentie, vuur, zuiden, zakelijk succes.

Een munt, een diamant, een brandende fakkel, de zon, vuur en gouden bellen werden afgebeeld op de speelkaart. De blauwe kleur was een symbool van eenvoud en fatsoen. Het teken van deze kleur was de eikel, gekruiste zwaarden, en zwaarden. Kaarten waren 22 centimeter lang, waardoor ze zeer oncomfortabel waren om te spelen.

Er was geen uniformiteit in kaartkleuren.

In vroege Italiaanse decks werden ze “zwaarden”, “bekers”, “denarii” (munten) en “staven” genoemd.

Het lijkt erop, zoals in India, dat ze geassocieerd werden met de klassen: adel, geestelijkheid en koopmansklasse, terwijl de roede de koninklijke macht symboliseerde die boven hen stond.

In de Franse versie werden de zwaarden “schoppen”, de bekers “harten”, de denarii “ruiten”, en de toverstokken “kruisen” of “klaveren” (dit laatste woord betekent in het Frans “klaverblad”). In verschillende talen klinken deze namen nog steeds verschillend; in Engeland en Duitsland bijvoorbeeld zijn het “schoppen”, “harten”, “ruiten” en “knotsen”, terwijl het in Italië “speren”, “harten”, “vierkanten” en “bloemen” zijn.

Op Duitse kaarten vindt men nog steeds de oude namen van de kleuren: “eikels,” “harten,” “klokken,” en “bladeren.”

Kaarten en arcanes

Vroege kaartspelen waren vrij ingewikkeld omdat zij naast de 56 standaardkaarten nog 22 “Senior Arcana” gebruikten plus nog eens 20 troefkaarten, genoemd naar de dierenriemtekens en de elementen.

In verschillende landen hebben deze kaarten andere namen en verwarden de regels zodat het spel gewoon onmogelijk was.

Bovendien werden de kaarten met de hand gekleurd en kostten zo veel dat alleen de rijken ze konden kopen. Uiteindelijk, in de 16e eeuw, werden de kaarten radicaal vereenvoudigd – alle kaarten behalve de vier “hoge kleuren” en de joker verdwenen.

Interessant is dat alle kaartbeelden echte of legendarische prototypes hadden. Zo zijn de vier koningen de grootste vorsten uit de oudheid: Karel de Grote (harten), de bijbelse koning David (schoppen), Julius Caesar (ruiten) en Alexander de Grote (klaveren).

Over de dames bestond geen eensgezindheid – de hartenkoningin was bijvoorbeeld Judith, Helena van Troje, of Didon.

De schoppenkoningin werd traditioneel afgebeeld als de godin van de oorlog – Athena, Minerva en zelfs Jeanne d’Arc.

De bijbelse Rachel werd, na langdurige twisten, gekozen als schoppenkoningin: zij was volmaakt als de “koningin van het geld” omdat zij haar vader had bestolen.

Tenslotte werd de klaverenkoningin in de vroege Italiaanse kaarten als een deugdzame Lucretia, Argyna, een allegorie van ijdelheid en ijdelheid.

Tegen de 13e eeuw waren kaarten reeds in heel Europa bekend en beroemd.

Vanaf dit punt wordt de geschiedenis van de ontwikkeling van de kaarten duidelijker, maar nogal eentonig. In de Middeleeuwen werden zowel waarzeggerij als gokken als zondig beschouwd.

Bovendien werd kaarten het populairste spel tijdens de werkdag – een verschrikkelijke zonde, volgens de werkgevers van alle tijden en volkeren.

Vanaf het midden van de 13e eeuw veranderde de geschiedenis van de ontwikkeling van het kaartspel dus in een geschiedenis van daarmee samenhangende verbodsbepalingen.

Zo betaalden in het Frankrijk van de zeventiende eeuw de huiseigenaren in wier appartementen kaartspelen werden gespeeld boetes, werden hun burgerrechten ontnomen en werden zij uit de stad verbannen.

Kaartschulden werden door de wet niet erkend, en ouders konden een grote som terugvorderen van iemand die geld van hun kind had gewonnen.

Na de Franse Revolutie werden de indirecte belastingen op het spel afgeschaft, hetgeen de ontwikkeling ervan stimuleerde.

Veranderd en de “plaatjes” – omdat koningen in ongenade waren gevallen, in plaats van dat zij werden geaccepteerd om genieën te tekenen, symboliseerden de dames nu de deugden – met andere woorden, de nieuwe sociale structuur kwam naar de symboliek en de kaarten.

Het is waar dat reeds in 1813 de boeren, koninginnen en koningen terugkeerden in de kaarten. De indirecte belasting op speelkaarten werd in Frankrijk pas in 1945 afgeschaft.